Пројекат “Професионална оријентација у Србији” спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Циљ пројекта је успостављање одрживог и функционалног система професионалне оријентације у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији у периоду од 2011. до 2015. године.

Пројекат ”Професионална оријентација у Србији” уводи јединствен петофазни модел који, уз добро планирање и поделу послова унутар школских тимова, омогућује интензивно бављење питањима професионалне оријентације на завршетку основног школовања и постиже:

1. да се професионална оријентација реализује са већим бројем ђака него до сада

2. да се исти петофазни модел од школе до школе прилагоди локалним школским условима и потребама младих

3. да се активно укључе родитељи и локални партнери у програм.

На тај начин цела заједница дели одговорност за професионалну оријентацију младих, а школа постаје носилац тих активности у локалној заједници, где мобилише већи број учесника, партнера и сарадника.

Школа која учествује у програму професионалне оријентације може бити базична, менторска или модел школа.

Од полугодишта 2011/2012. школске године наша школа је укључена у пројекат Професионална оријентација у Србији као базична основна школа. Трочлани тим школе прошао је обуку за примену програма. Због недостатка времена за потпуну реализацију, тим се определио за пројектни модел те је одабрао неке активности које су спроведене до краја школске године. Ученици су прошли блокове од осам радионица које су имале за циљ да им помогну да самостално донесу одлуку о занимању које је у складу са њиховим способностима и интересовањима.

Од 2012/2013. године донета је одлука да се програм у седмом и осмом разреду реализује кроскурикуларно, односно кроз наставу различитих предмета и часове одељенског старешине како би обухват ученика био потпун. Школски тим за професионалну оријентацију осмислио је и одржао мини-обуку за наставнике који треба да реализују програм са ученицима и обезбедио потребан материјал за рад. Наставници су током године радили радионице из професионалне оријентације са ученицима, а организован је и одлазак на Сајам образовања који је одржан у Бачкој Паланци.

Почетком школске 2013/2014. још три члана колектива су прошла обуку за реализацију програма.

Више о активностима Тима за професионалну оријентацију можете погледати у активностима тимова.

Joomla Plugins

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.