На конкурсу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину наша школа је добила средства за опремање мале фискултурне сале.
Опремање школе спортском опремом и реквизитима има далекосежне ефекте:
правилан раст и развој ученика, смањење деформитета скелетно - мишићног система, боља опремљеност школе, боља и квалитетнија реализација наставе физичког васпитања, већа могућност да се ученици активно укључе у ваннаставне физичке активности и у школски спорт.

 

 

Joomla Plugins

На конкурсу Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај Основнa школa „Вук Караџић“ из Бачке Паланке добила је средства за нову лед расвету. Новим сјајем засијао је амфитеатар, као и школска библиотека, које су највеће просторије у школи и најчешће се користе, а затим и сви кабинети у приземљу и две учионице на спрату. Додељена су нам бесповратна средства у вредности од 3.549.360 динара од којих нам 2.245.994,04 додељује Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај за извршење радова, а преостали износ Општина Бачка Паланка која финансира и израду пројектно - техничке документације.

Хвала вам што нам пружате помоћ и улажете у нашу школу у којој се стиче и негује знање, које је важно за будућност свих нас!

Joomla Plugins

На конкурсу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице наша школа је добила средства за набавку рачунарске опреме. Набавком и употребом нове опреме побољшаће се услови рада, осавременити наставни процес и побољшати квалитет наставе.
Искуство је показало да употреба ИКТ у настави код ученика омогућава стицање трајних знања и омогућава ученицима лакше савладавање предвиђених садржаја. Такође, повећава вољу и афинитете за наведене области.

У оквиру конкурса "Афирмација школског и универзитетског спорта" који је расписао Покрајински секретаријат за спорт и омладину, наша школа је добила средства захваљујући којима ће се унапредити услови за рад на часовима физичког и здравственог васпитања и обавезних физичких активности. Пројекатом "Опремање за тестирање и школске секције" омогућена је набавка нових функционалних реквизита који ће се користити како у предметној тако и у разредној настави.

Искуство је показало да боље опремљена сала омогућава функционалнији рад са децом. Повећава се масовност када деца имају већи избор коришћења справа и реквизита. Утицај на морфологију развоја деце је већи када наставници имају могућност већег избора вежби.

Физичко васпитање постаје једина кретна активност за доста деце школске популације. Активност у клубовима је специјализована на покрете потребне за спорт који се тренира.Природни облици кретања су већином заступљени у предмету физичко васпитање, у свим деловима часа. Ученици показују висок ниво заинтересованости за ове активности. Наставна средства која се користе на часу повећала су комбиновање разичитих облика кретања, а тиме и заинтересованост деце.

На основу евалуације ученика и наставника, унетих података у базу имаћемо увид које сегменте треба да поправимо, или где је потребна промена у раду. Презентацијом добијених резултата информишемо децу, родитеље и остале запослене о значају физичког вежбања кроз природне облике кретања.Такође реализацијом овог пројекта омогућено је већем броју деце да се бави спортом у оквиру школе, што је и један од приоритета у Стратегији развоја спорта у Републици Србији, али и у оквиру Програма развоја спорта у АП Војводини.

Joomla Plugins

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.