Библиотечки фонд је повећан за 247 лектира и 6 уџбеника за ученике који раде по ИОП-у. Донација Мистарства просвете, науке и технологије. Министарство је донирало и 52 књиге, као средства за богаћење библиотечког фонда школских библиотека свим школама на територији РС. Школска управа Нови Сад донирала је 6 књига, „Блиц Фондација“ донирала је 164 књиге за децу, Издавачка кућа „Вулкан“ је поклонила 47 романа за одрасле. У акцији „Месец књиге“ школи је поклоњена 161 књига. Школска библиотека је ове школске године богатија за 683 књига путем разних донација.
Ревизијом је отписано 441 дотрајала и неупотребљува лектира.

Joomla Plugins

"Имао сам у животу само једног правог искреног пријатеља: књигу." Волтер

Библиотека данас постоји као библиотечко-информативни центар школе. У њој је сакупљена библиотечко-информацијска грађа, коју користе ученици, наставници, стручни сарадници у циљу унапређивања васпитно-образовног процеса, учења, стручног усавршавања и јавне културне делатности школе. 

Књижни фонд броји 18988 књига, од тога 14089 књига за децу (7.019 књига за децу и 7.070 лектира), 320 сликовница и 4579 књига за наставнике и стручне сараднике. У току једног месеца се просечно изда преко 582 књигa наставницима и ученицима. Библиотечки фонд је повећан за 247 лектира и 6 уџбеника за ученике који раде по ИОП-у. Донација Мистарства просвете, науке и технологије. Министарство је донирало и 52 књиге, као средства за богаћење библиотечког фонда школских библиотека свим школама на територији РС. Школска управа Нови Сад донирала је 6 књига, „Блиц Фондација“ донирала је 164 књиге за децу, Издавачка кућа „Вулкан“ је поклонила 47 романа за одрасле. У акцији „Месец књиге“ школи је поклоњена 161 књига. Школска библиотека је ове школске године богатија за 683 књига путем разних донација. Ревизијом је отписано 441 дотрајала и неупотребљива лектира.

Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и унапређивању образовно - васпитног рада , реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовањa.

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела школске и домаће лектире тако и књига које нису предвиђене наставним планом и програмом. 

У просторијама школске библиотеке одржавају се редовни и угледни часови, састанци тимова, Ђачког парламента...

У оквиру активности „Кроз библиотеку у свет” одржано је 30 часова у школској библиотеци. У реализацији културно-јавне делатности библиотека је сарађивала са Градском библиотеком „Вељко Петровић”, предшколском установом „Младост” (Вртић „Лептирић”), Културним центром Бачке Паланке, Економском школом „Др Радивој Увалић”, локалним и осталим медијима (Радио „Тавор”, „Недељне новине”, „Бачкопаланачки недељник”, „Невен”, „Просветни преглед”) и заинтересованим појединцима. 

Ове активности представљене су на семинару Креативне радионице у школској библиотеци 2 који се одржао на Филолошком факултету, Катедри за библиотекарство и информатику у Београду 29. и 30. маја 2012. год. презентацијом у Power Point-у и текста објављеног у „Зборнику” семинара...

Joomla Plugins

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.