Available courses

    У оквиру овог курса можете прочитати лекције и самостално урадити вежбе у Excelu.


    На овом курсу обрађиваћемо књижевна дела, писати есеје, радити тестове из граматике...


    На овом курсу имате могућност да радите тестове, научите лекције и прочитате занимљивости...

    Овде можете да вежбате задатке из биологије....

    Курс је намењен ученицима који похађају додатну наставу из програмирања.