Available courses

У оквиру овог курса можете прочитати лекције и самостално урадити вежбе у Excelu.


На овом курсу обрађиваћемо књижевна дела, писати есеје, радити тестове из граматике...


На овом курсу имате могућност да радите тестове, научите лекције и прочитате занимљивости...

Овде можете да вежбате задатке из биологије....

Курс је намењен ученицима који похађају додатну наставу из програмирања.