Available courses

  У оквиру овог курса можете прочитати лекције и самостално урадити вежбе у Excelu.


  На овом курсу обрађиваћемо књижевна дела, писати есеје, радити тестове из граматике...


  На овом курсу имате могућност да радите тестове, научите лекције и прочитате занимљивости...

  Овде можете да вежбате задатке из биологије....

  Курс је намењен ученицима који похађају додатну наставу из програмирања.

  Курс креиран за семинар

  Курс креиран за семинар