У новембру 2019. године заврешена је реконструкција још једног дела крова школске зграде ( прва реконструкција је реализована 2017. године.) Средства за реализацију реконструкције овог дела крова школске зграде одобрена су од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Пројекта- инвестиционог одржавања за 2019. годину.

Крајем новембра 2019. године завршени су радови на санацији крова фискултурне сале који су започети у јулу 2019. године. Средства за санацију су одобрена од стране Покрајиснког секретаријата за спорт и омладину након пријаве школе на расписан конкурс. 

Значај реализације пројекта се огледа у његовој одрживости и финансијској оправданости јер доприноси решавању дугогодишњег проблема који је проузроковао унутрашња оштећења у школској згради.

Радови који су релизовани:
Уклањање постојеће изолације и слојева крова и израда и монтажа слојева на равном крову,демонтажа постојећег црепа, демонтажа постојећег лименог опшава на слемену и код стрехе, и олучних хоризонтала на обе стране објекта, као и олучних вертикала ради постављања нових, замена постојеће кровне конструкције у виду подужних и попречних летви постављених на конструкцију крова и замена хидроизолације постављене на АБ плочу, постављање нових лимених опшива на слеме и код стрехе објекат на обае стране крова,постављање нових хоризонталних и вертикалних олука, монтажа црепа и замена оштећених комада црепом истог типа, замена громобранске траке.

Проекат је одржив дужи низ година јер  се санацијом крова значајно смањила могућност поновног прокишњавања. На тај начин обезбеђена је, пре свега, безбедност ученика и запослених и допринело  се боравку у здравијем окружењу јер је  омогућена и санација унутрашњости школске зграде и уклањања влаге из просторија у којима бораве. Поред тога, неће бити  потреба периодичног обнављања хидроизолације равних кровова и санације оштећених плафона и подова и тако ће се уштедети значајна средства у наредном периоду.

 

У новембру 2019. године започели су радови на санацији стазе која води ка улазу у школу из улице Краља Петра I, као и постављање нове металне ограде уз поменуту стазу. Последњих пар година стаза је била руинирана и оштећења која су настајала посебно у зимском периоду угрожавала су безбедност свих актера школског живота.

Извршено је скидање постојећег бетона и постављена је нова арматура која је пресвучена новим бетоном. 

Уз стазу је била постављена жичана ограда која је такође била већ у лошем стању и чије поправке више нису давале одговарајуће резултате. Постављена је нова метална ограда читавом дужином обновљене стазе која је офарбана. И ова ограда уједно преграђује бетонски део са травнатим делом у којем се налази врт са садницама које улепшавају део дворишта према главној улици.

 

Од школске 2018/19. године у продуженом боравку раде две групе коју чине ученици првог и другог разреда. У овој школској години, 2019/20. поред плана и програма који се остварује у продуженом боравку родитељима је понуђена анкета о заинтересованости за ручак у продуженом боравку. Одређен број родитеља, за сада 20 родитеља,  изјаснило се да жели да њихова деца имају ручак за време боравка у продуженом боравку. Од 1.11.2019. године се кренуло у релизацију поменутог и наши ученици имају ручак за време боравка у продуженом боравку у периоду између 12.00 и 12.30 часова.

Током зимског распуста шк. 2018/19. године извршена је адаптација свлачионица при фискултурној сали. Свлачионице су од пода до плафона обложене керамичким плочицама и постављене су нове клупе.

Део средстава за адаптацију свлачионица добијен је по Конкурсу од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину где су поред клупа за свлачионице набављена и помоћна наставна средства за наставу физичког васпитања.

 Сигурно је да ће нашим ученицима бити пријатнији боравак у овако  адаптираним  и оплемењеним  свлачионицама.

Радови у току

 Опремљена свлачионица

Free Joomla Lightbox Gallery

Током зимског распуста шк. 2018/19. године извршена је адаптација и опремање кабинета информатике. Захваљујући донацији Таrkett, компаније из Бачке Паланке у виду рачунара и лап топова а и потреби да имамо два кабинета за информатику будући да је предмет информатика и рачунарство обавезан предмет у петом и шестом разреду извршено је преграђивање постојећг кабинета и добијена су два кабинета која су допуњена рачунарима добијеним од донације. Учионице су преграђене,  спроведена је неопходна елктрична инсталација, кречење и опремање новим столовима.

На овај начин омугућен је квалитетнији рад за одвијање наставе информатике и похађање наставе истовремено за две групе.

Free Joomla Lightbox Gallery

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.