ИЗВОДИ ИЗ УПУТСТВА ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

-   Испит сва три дана, 22, 23. и 24. јуна 2021. године  почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.

-   Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 7.45 часова сва три дана одржавања испита

-   На испит из српског, односно матерњег језика (23.јуни) и на испит на коме се полаже комбиновани тест (25. јуни) ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.

-  На испит из математике (24.јуни) ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар

На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

-   Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.

Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

-  Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.

Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.


 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.