БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 2020/21. ГОДИНУ

На основу одлуке о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/21. годину, ово право стичу:

1. ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ:

Родитељ/старатељ доставља школи Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи (ако је Решење из претходних година, мора бити оверено од стране Центра за социјални рад да је још увек важеће Решење)

2. ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ У ШКОЛОВАЊУ

Родитељ/старатељ доставља школи Потврде да су бар два старија детета ученици неке друге школе (основне, средње, више, факултета). Ако су та старија деца ученици наше школе тада нема потреба за уверењем.

3. ИОП 1, 2, 3: није потреба документација, јер се подаци налазе у школи.

 

ПРВИ ЦИКЛУС ООВ ОБУХВАТА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА:

 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК

2. МАТЕМАТИКА

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4. СВЕТ ОКО НАС

5. ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

ДРУГИ ЦИКЛУС ООВ ОБУХВАТА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА:

1. СРПСКИ ЈЕЗИК

2. МАТЕМАТИКА

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4. ГЕОГРАФИЈА

5. ИСТОРИЈА

6. ХЕМИЈА

7. БИОЛОГИЈА

8. ФИЗИКА


 PPS3

Po

 Baner4

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.