Овај тим чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, савета родитеља и ученика. Чланове тима за развојно планирање именује орган управљања - Школски одбор.

Задаци тима за школско развојно планирање:

Опширније...

Самовредновање школа спроводи ради унапређивања свог рада и оно представља један од механизама обезбеђивања квалитета. Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе.

Опширније...

Заштита деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања спроводи се на основу Посебног протокола и правилника о поступању у ситуацијама насиља злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.

Опширније...

Стручни тим за инклузивно образовање подноси предлог за утврђивање права на индивидуални образовни план (ИОП), а на основу процене потреба за ИОП-ом коју даје васпитач, наставник, стручни сарадник или родитељ ученика. Установа писменим путем треба да обавести родитеља - старатеља да је поднет предлог за утврђивање права на ИОП.  

Опширније...

Школске 2011/12. у нашој школи оформљен је Тим за професионалну оријентацију, након обуке на семинару "Професионална оријентација на преласку у средњу школу" у саставу 3 члана - психолошкиња Весна Вујичић (координаторка Тима), педагошкиња Сања Ралић и и наставница српског језика Николина Ерцег.

Опширније...

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.