Овај тим чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, савета родитеља и ученика. Чланове тима за развојно планирање именује орган управљања - Школски одбор.

Задаци тима за школско развојно планирање:

 

- стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе

- прати остваривање школског развојног плана

- стара се о остваривању циљева и задатака школског развојног плана

- прати и утврђује резултате рада деце и ученика

- предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и васпитања и решава друга стручна питања образовно-васпитног рада.

 

ТИМ ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

1. Марија Мучибабић Лаћарак, наставница веронауке-координаторка Тима

2. Дара Дракулић, учитељица

3. Јасна Капелан, наставница енглеског језика

4. Дубравка Ковачевић, наставница енглеског језика

5. Горјана Стојић, наставница музичке културе

6. Александар Пушкар, наставник физичког васпитања

7. Љиљана Пиварски Кнежевић, наставница српског језика

8. Милена Јовановић, педагошкиња

9. Весна Вујичић, психолошкиња

10. Милан Бељански, помоћник директора

11. Сања Ралић, директорка

 

Школски развојни план за период 2015-2020.

План рада тима за школску 2016/2017 годину можете погледати овде.

 


Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.