У периоду од 6. до 20. новембра 2023. године, 8 запослених је похађало онлајн семинар "Оцењивање у функцији развоја и учења".
Општи циљеви: Кроз упознавање правне регулативе и психолошке основе процеса праћења и вредновања постигнућа ученика, ојачати компетенције наставника за континуирано оцењивање разноврсним методама уз обезбеђивање објективности, ваљаности и подстицање процеса учења.
Специфични циљеви:
- Разумевање предмета и функције процеса оцењивања знања
- Упознавање са метријским карактеристикама оцена
- Развијање вештина ефикасне примене разноврсних облика и метода оцењивања уз усмеравање поучвање ученика
- Разумевање утицаја опажања, осећања и ставова наставника на вредновање постигнућа ученика
- Оспособљавање за формулисање објективних критеријума оцењивања употребом таксономија образовно - васпитних циљева.
- Разумевање значаја континуитета у праћењу и вредновању постигнућа, за постизање даљег учења   

У периоду од 9. до 30. октобра 2023. године, 19 запослених је похађало семинар "Даровито дете у разреду - од скривеног талента до ИОП- 3- онлајн".
Општи циљ: Унапређење компетенција полазника у области препознавања даровитости ученика/деце и едукација о расположивим видовима подршке.
Специфични циљеви
Едукација која подразумева сазнања из следећих области:
- Са којим изазовима се сучавају даровита деца у школском систему
- Како препознати даровитости?
- Значај подршке даровитима
- Препознавање елемената даровитости
- Проналажење и употреба инструмената за доказивање даровитости
- Израда педагошког профила за даровите
- Израда ИОП-а 3
- Пружање подршке даровитој деци...

У нашој школи је 4.11.2022. одржан семинар „Развој тестова знања и примена у диференцирању наставе и учења“ у организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Циљ семинара је унапређивање процеса вредновања ученичких постигнућа путем дијагностичког праћења напредовања ученика и оцењивања применом тестова знања.


Joomla Plugins

ЧОС

Радионица на ЧОС-у, реализована 28. 2. у одељену 8-1, одељенски старешина Слађана Абаџић.

Презентације ученика одељења 8-1.

Исхрана и физичка активност 1

Исхрана и физичка активност 2

Исхрана и физичка активност 3

Исхрана и физичка активност 4

Радионица Мој тањир реализивана је 3. марта у одељењу 8-5, одељенски старешина Марија Лаћарак-Мучибабић.

 

Музичко

Правимо фрулу и певамо. Израда инструмената од шаргарепе.

Одељење 5-1, реализована је 2. 3. Предметни наставник Горјана Стојић.

Погледајте видео: у одељењу 5-1.

Погледајте видео у одељењу 5-2.

 

Енглески језик

Радови ученика седмих разреда на тему "Критичко мишљење", превођење текстова о спортистима и плакати на тему спорта и заштите животне средине. Предметни наставник Јасна Капелан.

 

Домаћинство

Радионица у одељењу 8-3, реализована је 3. 3. Предметни наставник Радмила Карановић.

 

Математика

Час математике, 8- ми разред.

Презентација за час.

Физика

Радионица на часу физике. Предметни наставник Боја Кнежевић.

 

Географија

Радионица на часу географија. Предметни наставници Душанка Пријић-Солар и Горан Стевановић.

Историја

Радионице на часу историје са одељењима осмих разреда на тему порекла хране. Предметни наставник Душан Адамов.

Ликовно

Радови ученика на часу ликовне културе на тему здраве исхране.

Српски језик

Радионица на часу српског језика, реализована је у одељењима 7-4 и 7-5, предметни наставник Мариола Давидовић.

Презентација ученика одељења 7-4 и 7-5.

 

Изложба радова у холу школе

Радови ученика изложени су у холу школе.

Информатика и рачунарство

Рад ученика од 5 до 8 разреда на часу информатике. Предметни наставник Снежана Поповић.

Рад ученика од 5 до 8 разреда на часу информатике. Предметни наставник Тијана Аугустинов

Прављење програма за превођење назива воћа и поврћа са српског на енглески. 

Прављење бројача корака и припрема за час физичког васпитања.

Физичко васпитање

Одељење 8-4 на часу физичког васпитања. Предметни наставник Здравко Шкаво.

f1

f2

 

Joomla Plugins

У периоду од 1.10.2021. до 4.11.2021. год. одржан је ОКЦ семинар:
“Електронски часопис у служби креативности ученика”.
Модератори су били - Светлана Павловић и Ивица Жупањац.
На семинару су из наше школе учествовале:
Снежана Оклобџија, Љиљана Милошев, Марјана Глувић и Горана Радојевић.
На следећим линковима можете погледати (односно прелистати) завршне радове учесница семинара.
Горана Радојевић:

https://anyflip.com/xhnvh/yjhg/

Марјана Глувић:

https://anyflip.com/gbige/bgtn/

Љиљана Милошев:

https://anyflip.com/pzatr/nazz/

 Снежана Оклобџија:

http://online.anyflip.com/mhnwt/ivwl/mobile/index.html#.YYTdcKXi7kM.viber

 

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.