У четвртак, 30.5.2024. године ученици 2-3 су у оквиру наставе света око нас, наставне теме "Животиње" са својом учитељицом одржали амбијенталну наставу, посетом газдинства породице Топалов. Циљ наставе је био упознавање са начином гајења домаћих животиња, корист човека од узгајања као и уочавање разлика у начину исхране и живота између дивљих и домаћих животиња.

Joomla Plugins

Ученици 3-3 су 17. маја 2024. године посетили Цврцину бару, Тиквару и Дунав. Циљ амбијенталне наставе је упознавање ученика са барама и језерима као природним воденим животним заједницама, оспособљавање ученика за увиђање и разумевање повезаности биљака и животиња које живе у барама и језерима и поред њих и развијање и неговање одговорног односа ученика према биљном и животињском свету бара и језера.

Упознали су се са биљним и животињским светом водених заједница. Том приликом су видели лабуда и дивљу патку са младунцим, сиву чапљу, корморана, корњаче и роду и разговарали о њиховом изгледу, карактеристикама и разлозима њиховог битисања у одређеном станишту, али и другим становницима баре. Такође, сазнања су проткали и легендама о постанку и називу биљака и њиховим лековитим својствима. Kрај Цврцине баре су видели трску, рогоз и локвањ, али и врбу, тополу и друго дрвеће. Уочили су разлике и сличности у условима живота у барама и језерима, аргументовали због чега су баре и језера значајни и уочили неодговоран однос људи према барама и језерима.            
На путу до Дунава прошли су поред куће која има тршчани кров, па је то била прилика да наведу где и зашто се користила и користи трска, врба и рогоз.
Након обиласка, ученици су се сместили на обалу Дунава и радили задатке на обрађену тему, путем квиза препознавали о којој животињи је реч на основу кратког описа и читали своје радове које су припремили код куће.
У природи је одржан и час из математике, српског језика и физичког и здравственог васпитања.

Joomla Plugins

Ученици другог разреда су 4.10.2023. године реализовали амбијенталну наставу поред Тикваре.

Обрађивали су одломак из песме Огласи "Шумских новина", Бранка Ћопића.

Ученици су уређивали новинску страну огласима - строфама које су сами смислили, као наставак обрађене песме. Од уређених страна ће се направити "Школске новине" сваког одељења.

У оквиру Света око нас разговарано је о здравој исхрани, очувању здравља те је свако понео омиљено воће за ужину.

 

Joomla Plugins

У петак, 29.9.2023. године ученици 4-1, 4-2 и 4-4 су одржали амбијенталну наставу у Багремари.

Разговарали су о природи, уочавали утицај природе и човека на окружење, вежбали развој снаге, упоређивали бројеве до милион у уживали у раду.

 

Joomla Plugins

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.