Прескочи доступни курсеви

Доступни курсеви

У оквиру овог курса постављени су тестови из предмета: Биологија, Историја, Географија, Физика, Хемија и Комбиновани тест.

На овом курсу можете вежбати тестове из биологије, географије, историје, физике, хемије, комбиновани тест и тест из српског језика.

На овом курсу имате могућност да решавате тестове из збирке задатака за комбиновани тест и тест Српског језика

У оквиру овог курса можете прочитати лекције и самостално урадити вежбе у Excelu.


На овом курсу обрађиваћемо књижевна дела, писати есеје, радити тестове из граматике...


Овде можете да проверите своје знање из ТИО.

На овом курсу постављаћемо садржаје и вежбати тестове...

На овом курсу имате могућност да радите тестове, научите лекције и прочитате занимљивости...