СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА/СЕКЦИЈЕ

Слободне активности ученика/секције организују се за ученике од I-VIII разреда ради задовољења и развијања њихових интересовања за поједине предмете, подручја, области и активности-културно-уметничке, радио-техничке или спортске и то на принципима:

- слободног и добровољног опредељења ученика

-активног учешћа ученика у организовању рада

-активног учешћа ученика у програмирању садржаја и метода рада

-активног учешћа ученика у анализи острварених резултата

-дифереренцијалног приступа ученицима

 Свака секција ради по утврђеном плану и програму, који се сматрају интегралним делом Годишњег плана рада школе, а евиденција о раду води се у посебним свескама.

Опширније...

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА/СЕКЦИЈЕ

Слободне активности ученика/секције организују се за ученике од I-VIII разреда ради задовољења и развијања њихових интересовања за поједине предмете, подручја, области и активности-културно-уметничке, радио-техничке или спортске и то на принципима:

Опширније...

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.