Где се налазимо

Школа је лоцирана у Доситејевој бр. 3 али се залеђем ослања и на Улицу краља Петра I. У непосредној близини нам је православни храм Св. Јован Крститељ.

Имамо два издвојена одељења у насељима Нештин и Визић где наставу похађају ученици од 1. до 4. разреда, а од 5. разреда ученици наставу похађају у матичној школи. При издвојеним одељењима раде и припремне предшколске групе.

 "Од дана до дана, све друштво паметних расте, а лудих се умањује, и тако разум и истина побеђују."

Мисија

Ми смо отворена школа коју деца воле и која воли, васпитава и образује децу.

Школа смо која располаже великим простором, савремено опремљеним, естетски осмишљеним и пријатним за рад.

Кроз свој рад негујемо:

- знање

- еколошке 

- етичке

- естетске

- спортско-здравствене вредности

и доприносимо стварању безбедног и стимулативног окружења за ученике и запослене у школи.

 Vuk3

Негујемо добру сарадњу са родитељима, поштујемо договорена правила понашања и из наше школе излазе ученици спремни за даље школовање и укључивање у нове колективе.

Визија

Желимо да будемо школа у којој доминира активан облик учења, у којој ће ученици бити оспособљени за самостално учење и праћење сопственог напредовања.

Devojcica

Желимо да негујемо спремност и способност наставника и ученика да се мењају и поседују критичан и самокритичан однос према раду, да негујемо односе поштовања између свих актера школског живота и усавршавамо тимски рад у школи.

Желимо да будемо препознатљиви као школа која излази у сусрет потребама ученика и родитеља као равноправним учесницима у школском животу, да будемо школа која добро сарађује са родитељима и локалном заједницом.

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.