Тим за инклузивно образовање

Чланови тима

1.

Миона Поповић Ковачевић- координатор тима

2.

Душанка Пријић Солар- помоћник директора

3.

Весна Вујичић- психолог

4.

Здравко Шкаво

5.

Љиљана Милошев

6.

Слађана Баћина

7.

Јована Крстин

8.

Татјана Панић

9.

Гордана Басарић

10.

Милица Петрић

11.

Маријана Јандрић

12.

Маја Јовановић

 

План рада Tима за инклузивно образовање можете видети овде.

Почетком априла, у оквиру стручног усавршавања унутар установе, одржана је едукативна радионица "Различите сметње у развоју и учењу" на којој су представљене различите активности које одељенске старешине могу да реализују на ЧОС-овима са својим ученицима. Више о овој активности можете погледати овде.

Стручни тим за инклузивно образовање је донео план додатне подршке ученицима којима је она потребна.

Поред тога, Стручни тим за инклузивно образовање осмислио је различите активности како би унапредио инклузивну климу у школи: обележен је Светски дан ретких болести и Светски дан Рома, ученици су учествовали у пројекту "Упознајмо ретке болести" који је реализован у сарадњи са невладином организацијом "22q ex YU" и одржана едукативна радионица "Различите сметње у развоју и учењу" за учитеље и наставнике.

 

 PPS3

Po

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.