Психолошкиња Оливера Михић која већ дуги низ година ради у карловачкој основној школи, а стицањем околности имала је прилику да ради са децом из Дечјег села, која су из напуштених породица, породица у којима се дешавало насиље, понека и злостављана, већина занемаривана, па је презентовала на примерима из праксе како решава и ради са децом која имају поремећај у понашању и децом са посебним потребама. Приказала је писани материјал који је осмислила у раду са том децом, формуларе које користи у раду са родитељима, методе које су имале ефекта у асоцијалном понашању, агресивном и несарадљивом. Она ту децу прати кроз цео процес школовања и када оду из основне школе и пружа им помоћ и подршку, када треба.

 

Учитељица Драгана Милановић је у библиотеци школе, 28.12.2017. организовала радионицу и обуку на ову тему, на којој је приказала како она са својим ученицима процењује рад себе и ученика кроз учење самовредновања. Приказала је примере формулара помоћу којих: ученици врше самовредновање, родитељи вреднују ученике и учитељицу и учитељица саму себе вреднује. Радионичарски рад се састојао у анализи иницијалних тестова по активима и вредновању истих.

Радионица и обука за заинтересоване из колектива се одржала 27.12.2017. у учионици 4-1 и 4-3. Аутор и водитељ радионице је била Светлана Лачански. После презентације о идентитету, стереотипима, предрасудама и дискриминацији, групе су имале задатке на којима су уочавали, тумачили, описивали, састављали песме и др. с циљем подизања нивоа свести о датој теми и уочавању дискриминације у разним сферама живота. Делови радионице се могу применити на ЧОС-евима и часовима грађанског васпитања. У раду група су коришћене методе читања до критичког мишљења (метода гроздова, чинквина, метод симулације и грудве).

Free Joomla Lightbox Gallery

У оквиру интерне обуке за заинтересоване учитеље је педагог школе Милена Јовановић одржала презентацију- предавање на тему "Поступци у складу са потребама ученика са потешкоћама са префиксом ДИС", 21.12.2017. у библиотеци школе. По завршетку презентације присутни су добили листу провере стратегије која ће бити од користи као подршка ученицима са сметњама у учењу.

Такву презентацију и предавање је одржала и за наставнике, 26.12.2017. у библиотеци школе.

У оквиру активности Стручног тима за инклузивно образовање, психолошкиња Весна Вујичић осмислила је и 16.10.2017. реализовала обуку за наставнике за рад са ученицима са менталним сметњама и поремећајима понашања. Након упознавања са основним узроцима ових сметњи и поремећаја, као и карактеристикама ученика који их имају, наставници су разматрали наставне стратегије и технике рада са овим ученицима и у малим групама анализирали њихову примењивост у настави.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

На почетку нове школске године учитељица Драгана Милановић и психолошкиња Весна Вујичић одржале су интерну обуку наставника петог разреда како би омогућили што успешнију транзицију ученика са сметњама из спектра аутизма из разредне у предметну наставу. Наставници су упознати са основним карактеристикама сметњи из спектра аутизма, тешкоћама са којима се особе са аутизмом свакодневно суочавају, као и успешним стратегијама прилагођавања наставе које могу да примене у раду са учеником.

Free Joomla Lightbox Gallery

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.