Заштита деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања спроводи се на основу Посебног протокола и правилника о поступању у ситуацијама насиља злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.

 

Циљ програма заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања је да се школска средина учини што безбеднијим и подстицајнијим местом за сву децу и ученике.

Задаци тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања су:

- израда, реализација и евалуација програма заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања

- идентификовање и информисање о случајевима насиља, уз поштовање личности детета/ученика

- спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља

- праћење и евидентирање свих врста насиља

- јачање и одржавање сарадње са надлежним службама (Центар за социјални рад, МУП, Дом здравља...)

- тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у којима је насиље регистровано

- саветодавни рад са ученицима и родитељима

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

1. Слађана Абаџић, наставница веронауке  - координаторка Тима

2. Предраг Вајагић, наставник историје

3. Јелена Росић Немет, наставница енглеског језика

4. Аранђел Новаковић, наставник физичког васпитања

5. Кајка Павловић, наставница историје

6. Биљана Шијаков, учитељица

7. Снежана Војводић, учитељица

8. Гордана Басарић, учитељица

9. Милена Јовановић, педагошкиња

10. Весна Вујичић, психолошкиња

11. Милан Бељански, помоћник директора

12. Сања Ралић, директорка

 

План рада тима у школској 2016/2017 години можете погледати овде.

Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања израдио је план заштите ученика са бројним превентивним и интервентним активностима. План за ову школску годину можете погледати овде.

 


Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.