Стручни тим за инклузивно образовање подноси предлог за утврђивање права на индивидуални образовни план (ИОП), а на основу процене потреба за ИОП-ом коју даје васпитач, наставник, стручни сарадник или родитељ ученика. Установа писменим путем треба да обавести родитеља - старатеља да је поднет предлог за утврђивање права на ИОП.  

Стручни тим за инклузивно образовање подноси предлог за доношење ИОП-а. Предлог садржи наводе и образложене разлоге за подношење предлога за утврђивање права на  ИОП, као и доказе о претходно организованом индивидуализованом начину рада са учеником. Родитељ или старатељ својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са поднетим предлогом за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово подношење и да је сагласан да се приступи изради ИОП-а. Стручни тим за инклузивно образовање установе доставља ИОП педагошком колегијуму на усвајање. По усвајању ИОП се примењује у васпитно – образовном раду. Ако родитељ, односно старатељ не да сагласност за  израду ИОП-а, ни након предузетих мера стручног тима за инклузивно образовање примењује се индивидуализовани начин рада, без ИОП- а.

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Мирјана Алиђукић, учитељица-координаторка тима

2. Драгана Карановић, учитељица

3. Драгана Милановић, учитељица

4. Дара Дракулић - учитељица

5. Милица Петрић, учитељица

6. Љиљана Милошев, наставница српског језика

7. Сека Вујасиновић, наставница математике

8. Сандра Зеленовић, васпитачица

9. Весна Вујичић, психолошкиња

10. Милена Јовановић, педагошкиња

11. Милан Бељански, помоћник директора

12. Сања Ралић, директорка

 

 

План рада Стручног тима за инклузивно образовање за школску 2016/2017. годину можете погледати овде.

 


Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.