На основу акционог плана унапређивања квалитета рада установе, директорка школе, психолошкиња и педагошкиња осмислиле су и реализовале интерну обуку за учитељице и наставнике/це са темом "Праћење и оцењивање". Циљ обуке је био подсећање наставног особља на значај праћења и вредновања напредовања ученика, подсећање на критеријуме оцењивања према Правилнику о оцењивању и подстицање наставника да раде на уједначавању критеријума приликом оцењивања напредовања ученика. Један од задатака за групе је био да се за сваку од области која се оцењује направи предлог критеријума за оцењивање, а који ће се касније усагласити на стручним већима и активима.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

16. 12. 2016. год. наставница информатике Тијана Аугустинов у сарадњи са учитељицом Стојанком Баљ 3-4 одржала је угледни час из информатике и рачунарства на тему "Хардвер рачунарског система" у одељењима 8-123 и 3-4. Часу су присуствовали помоћник директора Милан Бељански, Верица Петровић, Зоран Шиник, Стојанка Баљ, Наталија Прерадов.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

25. 05. 2016. год. у информатичком кабинету одржан је угледни час Техниког и информатичког образовања и Информатике и рачунарства "Примена SketchUp-a у цртању машинских елемената". 

Free Joomla Lightbox Gallery

У оквиру активности Стручног тима за инклузивно образовање осмишљена је и реализована едукативна радионица "Различите сметње у развоју и учењу" са циљем упознавања одељенских старешина и предметних наставника са активностима за подизање свести о инвалидитету и сметњама, коју је водила школска психолошкиња.

Опширније...

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.