ИНТЕРНА ОБУКА: „ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА ЗА АНАЛИЗУ УЏБЕНИКА ПРЕМА ЗАДАТИМ КРИТЕРИЈУМИМА“

Учитељицe Драгана Милановић и Горана Радојевић, као и психолог
Весна Вујичић су 27.4.2018.
у школи организовале радионицу и обуку на ову тему. Основна идеја за рад је била да се проуче уџбеници различитих издавача по основним критеријумима који одликују један уџбеник, а усаглашене су са Правилником о стандардима уџбеника ( „Службени гласник РС“ број 72/09). Чињеница је да често учитељи (практичари) немају увек могућност да анализирају уџбенике и дају своје предлоге .
СВРХА УЏБЕНИКА   - Уџбеник је књига која има претензије да на читаоца делује формативно: да мења, да утиче, да усмерава, да покреће, да формира.Уџбеник се не задовољава само тиме да “проследи” информацију како то ради, нпр. eнциклопедија или речник. Уџбеник на систематичан и комплексан начин повезује релеватне садржаје стварајући системе који омогућавају повезивање и умрежавање појмова наспрам спонтано формираних појмова (псеудопојмова) насталих на основу спонтаног искуства ученика.

На обуци су биле присутне учитељице првог и четвртог разреда наше школе.
 

Free Joomla Lightbox Gallery

Психолошкиња Оливера Михић која већ дуги низ година ради у карловачкој основној школи, а стицањем околности имала је прилику да ради са децом из Дечјег села, која су из напуштених породица, породица у којима се дешавало насиље, понека и злостављана, већина занемаривана, па је презентовала на примерима из праксе како решава и ради са децом која имају поремећај у понашању и децом са посебним потребама. Приказала је писани материјал који је осмислила у раду са том децом, формуларе које користи у раду са родитељима, методе које су имале ефекта у асоцијалном понашању, агресивном и несарадљивом. Она ту децу прати кроз цео процес школовања и када оду из основне школе и пружа им помоћ и подршку, када треба.

 

Учитељица Драгана Милановић је у библиотеци школе, 28.12.2017. организовала радионицу и обуку на ову тему, на којој је приказала како она са својим ученицима процењује рад себе и ученика кроз учење самовредновања. Приказала је примере формулара помоћу којих: ученици врше самовредновање, родитељи вреднују ученике и учитељицу и учитељица саму себе вреднује. Радионичарски рад се састојао у анализи иницијалних тестова по активима и вредновању истих.

Радионица и обука за заинтересоване из колектива се одржала 27.12.2017. у учионици 4-1 и 4-3. Аутор и водитељ радионице је била Светлана Лачански. После презентације о идентитету, стереотипима, предрасудама и дискриминацији, групе су имале задатке на којима су уочавали, тумачили, описивали, састављали песме и др. с циљем подизања нивоа свести о датој теми и уочавању дискриминације у разним сферама живота. Делови радионице се могу применити на ЧОС-евима и часовима грађанског васпитања. У раду група су коришћене методе читања до критичког мишљења (метода гроздова, чинквина, метод симулације и грудве).

Free Joomla Lightbox Gallery

У оквиру интерне обуке за заинтересоване учитеље је педагог школе Милена Јовановић одржала презентацију- предавање на тему "Поступци у складу са потребама ученика са потешкоћама са префиксом ДИС", 21.12.2017. у библиотеци школе. По завршетку презентације присутни су добили листу провере стратегије која ће бити од користи као подршка ученицима са сметњама у учењу.

Такву презентацију и предавање је одржала и за наставнике, 26.12.2017. у библиотеци школе.

У оквиру активности Стручног тима за инклузивно образовање, психолошкиња Весна Вујичић осмислила је и 16.10.2017. реализовала обуку за наставнике за рад са ученицима са менталним сметњама и поремећајима понашања. Након упознавања са основним узроцима ових сметњи и поремећаја, као и карактеристикама ученика који их имају, наставници су разматрали наставне стратегије и технике рада са овим ученицима и у малим групама анализирали њихову примењивост у настави.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.