Учитељица Драгана Милановић је у библиотеци школе, 28.12.2017. организовала радионицу и обуку на ову тему, на којој је приказала како она са својим ученицима процењује рад себе и ученика кроз учење самовредновања. Приказала је примере формулара помоћу којих: ученици врше самовредновање, родитељи вреднују ученике и учитељицу и учитељица саму себе вреднује. Радионичарски рад се састојао у анализи иницијалних тестова по активима и вредновању истих.


Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.