Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања израдио је за школску 2015/2016. годину План заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања


 PPS3

Po

 Baner4

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.