У петак 11. децембра 2015. године за ученике седмих разреда Основне школе "Вук Караџић"  одржано је предавање на тему Негативан утицај музике и медија.

Предавање су одржали наставница музичке културе Горјана Стојић и координатор Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања Предраг Вајагић.
Циљ предавање је да се ученицима укаже на утицај музике током њиховог одрастања, као и на период пубертета у коме се највише стичу ставови и формира њихова личност. Предавањем се покушало да одговори на питање колико на процес одрастања мoжe да утиче музикa кojу вoлимo дa слушaмo, као и колико музика утичe нa oнo штa ћeмo урaдити, штa ћeмo бити, и штa смo сaдa.
Поред тога ученицима су презентовати подаци везани за истраживања негативног утицаја ријалити програма на њихово одрастање и сазревање. Презентоваани подаци су помогли  ученицима дa схвaтe кoликo je „нeрeaлнa“ ситуaциja кojу глeдajу у ријалити прoгрaмима, а кojа сe прeдстaвљa кao рeaлaн прикaз живoтних ситуaциja.
Предавање је организовано у склопу реализације Програма заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања.


 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.