Упис у први разред школске 2019/2020. године обавезан је за децу која до почетка школске године (до 01. септембра) навршавају најмање шест година и шест месеци  а највише седам година и шест месеци живота, односно деца рођена у периоду од 01.03.2012. године до 28.02.2013. године.

У први разред могу се уписати и деца старија од седам и по година која због болести или неких других разлога нису раније уписана у школу, на основу претходне провере знања.

За превремени упис у школу могу се пријавити деца рођена од 01.03. до 31.08.2013. године. Тестирање деце за превремени упис врши школски психолог.

Упис у први разред основне школе почиње од 01.04.2019. до 31.5.2019. и врши се сваког радног дана у секретаријату школе од 800 до 1500.

Документација коју родитељ предаје приликом уписа детета је следећа: 

  1. извод из матичне књиге рођених за дете – фотокопија
  2. пријава пребивалишта за дете (лична карта родитеља на увид)
  3. потврда о здравственом прегледу детета (Потврда Дома здравља да се дете може уписати у школу)
  4. уверење о савладаном припремном предшколском програму (уверење издаје предшколска установа).

Родитељи приликом уписа могу да се изјасне да желе да школа службено прибави Извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта за дете и тада не морају да предају те документе.

Приликом уписа детета није потребно доводити дете. Секретар школе ће Вас обавестити о датуму и времену када треба да доведете дете на испитивање зрелости за полазак у школу код педагога или психолога и добићете упитник који треба да попуните и предате педагогу или психологу када дођете са дететом на тестирање.

 РАДУЈЕМО СЕ ШТО ЋЕ ВАШЕ ДЕТЕ ПОСТАТИ ЂАК НАШЕ ШКОЛЕ

 


 PPS3

Po

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.