logo

Од школске 2014/2015. године у нашој школи функционише Тим за вршњачку медијацију.

Ученици шестог, седмог и осмог разреда прошли су обуку за вршњачке медијаторе на којима су стекли вештине активног слушања, ненасилне комуникације и медијације.

Од школске 2019/2020. уместо Тима за вршњачку медијацију у школи функционише Вршњачки тим чија је улога да спроводи активности којима се ради на превенцији насиља међу вршњацима.

 

 AКТИВНОСТИ ТИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2023/2024.

 

У овој школској години Вршњачки тим је оснажен новим члановима тима који су током септембра оспособљени да се укључе у рад тима.

Плакат "Права и обавезе ученика"

Почетком октобра направљен је плакат „Права и обавезе ученика“ који је окачен на пано Вршњачког тима у холу школе.

Радионице за пети разред "Открића"

Током новембра чланови Вршњачког тима су одржали радионице у одељењима петог разреда како би им помогли да се боље међусобно упознају и успоставе другарске односе.

Предавање "Толеранција"

Током децембра чланови Вршњачког тима су направили презентацију о толеранцији и у свим одељењима од петог до осмог разреда представили рад тима уз предавање о толеранцији.

 

AКТИВНОСТИ ТИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2022/2023.

Након две године паузе, у школи је поново формиран Вршњачки тим. Почетком новембра 2022. психолог школе је одржао обуку нових чланова Вршњачког тима чија је улога да активно ради на промоцији ненасилног решавања сукоба у циљу смањења појаве свих облика насиља у школи.

Као и претходних година, Вршњачки тим је направио свој план активности за ову школску годину, а о реализацији тих активности бићете обавештени на школском сајту и на нашим друштвеним мрежама.

 

 

Презентација "Превенција насиља"

Према акционом плану Вршњачког тима, 1.2.2023. године чланови тима су одржали презентацију о превенцији вршњачког насиља за ученике од петог до осмог разреда.

Ученици су упознати са врстама и облицима насиља, као и начинима превенције и поступањем уколико се деси да буду изложени насиљу.

 

Радионица за ученике "У туђој кожи"

Током фебруара 2022/2023. чланови Вршњачког тима су одржали радионице под насловом „У туђој кожи“ у одељењима шестог разреда, у циљу подстицања толеранције и прихватања различитости.

На радионицама су ученици разматрали и дискутовали о томе како се осећају ученици који нису прихваћени од стране вршњака и давали предлоге шта могу да ураде да помогну да се осете прихваћеним у одељењу.

На основу датих предлога, чланови тима су сачинили препоруке за поступање када се неко осећа неприхваћено, као и када нови ученик дође у одељење. Препоруке су постављене на паноу Вршњачког тима, а неки од предлога који су се нашли у њима су:

-  позвати да седне поред мене,

-ужинати заједно

- разговарати и упознати се са њим/њом (шта воли, каква су му/јој интересовања, хобији...)

-укључити у спортске игре (фудбал, кошарка...)

-проводити заједно време на одморима...

 

 

Представа за ученике другог и трећег разреда "Како спречити сукобе"

Чланови Вршњачког тима су 29.3. и 30.3. одржали представу у виду форум-театра за ученике другог и трећег разреда са темом "Како спречити сукобе".

Приказали су једну типичну сцену вршњачког сукоба, а затим са публиком разговарали о различитим начинима како се тај сукоб могао спречити.

 

 

Радионицe за ученике "Превенција насиља" и "Шта да радиш када те неко малтретира?"

Током маја 2022/2023. чланови Вршњачког тима су одржали радионице под насловом „Превенција насиља“ и "Шта да радиш када те неко малтретира?" у одељењима четвртог разреда, у циљу подстицања ненасилне комуникације и решавања сукоба.

На првој радионици ученици су у малим групама разматрали различите врсте насиља и разноврсне начине како да се заштите од такве врсте насиља.

На другој радионици ученици су промишљали о најбољим начинима реаговања у ситуацијама када су изложени насиљу.

 

 

AКТИВНОСТИ ТИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

Током 2018/2019. године чланови тима за вршњачку медијацију спровели су истраживање о појави насиља у нашој школи. На основу резултата истраживања утврдили су да је у школи заступљено социјално насиље, нарочито у вишим разредима те су осмислили да ураде радионице за ученике шестог разреда са темом "Препознавање социјалног и емоционалног насиља" које су реализоване крајем првог полугодишта.

 

AКТИВНОСТИ ТИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2017/2018.

У току 2017/2018. године тим за вршњачку медијацију реализовао је неколико активности.

За ученике трећег разреда у сарадњи са учитељицама чланови тима су током децембра одржали радионице "Бес и шта са њим". 

 

Током маја месеца, за ученике четвртог разреда одржане су радионице "Заштита на друштвеним мрежама", као и предавање за њихове родитеље са истом темом.

 

AКТИВНОСТИ ТИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2016/2017.

У школској 2016/2017. планирали смо неколико активности:

У првом полугодишту припремили смо представу о медијацији за ученике првог разреда која је одржана 30.11.2016.

Ако желите да видите како су Вук и Црвенкапа решили свој сукоб уз помоћ медијатора, можете то погледати на нашем YouTube каналу (овде).

У другом полугодишту одржали смо предавање о дигиталном насиљу и заштити на друштвеним мрежама за родитеље ученика од петог и шестог разреда.

Наравно, и даље радимо оно што нам је основна активност, а то је посредовање у сукобу међу ученицима и помажемо им да своје размирице реше на ненасилан начин.

 

АКТИВНОСТИ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Тим за вршњачку медијацију направио је свој акциони план.

Toком октобра и новембра обављена је обука за нове чланове Тима. У циљу промоције Вршњачке медијације, чланови Тима су израдили плакат о Вршњачкој медијацији и снимили кратки филм у коме је представљен процес медијације. (Филмић можете погледати овде

 

На наставничком већу одржаном 3.12.2015. представници Вршњачког тима за медијацију упознали су наставнике са процесом медијације и функционисањем Тима.

Током децембра представници Тима за вршњачку медијацију одржали су презентације за ученике од I до VIII разреда како би сви ученици упознали медијаторе и њихову улогу у решавању сукоба међу вршњацима.

У другом полугодишту у сарадњи са Тимом за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања реализована је радионица "Moj бес" за млађе основце. Радионица за ученике прве смене је одржана 5.4.2016. а радионица за ученике друге смене 6.4.2016.

 

 

Joomla Plugins

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.