Ове школске године Тим за самовредновање планирао је вредновање две области рада школе: Настава и постигнуће и Етос. Акциони план самовредновања можете погледати овде.


 PPS3

Po

Sl

Plakat2

Учимо заједно

Ucimozajedno
Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Moja skola
eucenjem

Sajtn

 bezbednost

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.