СЕМИНАР "КООПЕРАТИВНА ДИСЦИПЛИНА", Kомпетенција: К3, Приоритети: 1, Каталошки број: 37

 

Семинар је одржан 12. и 13. децембра 2015. за учитељице и наставнике/це и носи 16 бодова.

Током обуке наставници су се упознали са теоријским концептом понашања и мотивима који покрећу понашање ученика и оспособљени су да препознају и објективно опишу понашање ученика, као и да идентификују циљеве понашања. Учили су о различитим стратегијама и техникама интервенције и оспособљени су да одаберу одговарајућу интервенцију у тренутку непримереног понашања. Поред тога, оспособљени су да осмисле стратегије изградње самопоштовања за конкретне ученике и за успостављање сарадње са родитељима у корекцији непримереног понашања.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.