Mинистарство просвете је донело одлуку да у оквиру пројекта „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа“ за школску 2019/2020. годину уџбенике добијају:

1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)

2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану)

3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плани, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)

4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Рок за пријављивање је 12.3.2019.

 

Kао доказ о испуњености услова родитељ одељењском старешини доставља следеће документе:

- за ученике, социјално/материјално угрожених породица - примаоца социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи;

- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања (основна, средња школа, факултет) потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента прилаже се за свако дете.

За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у тој основној школи, школа не издаје потврду већ је потребно само навести у ком разреду и одељењу се налазе старија деца.

- за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП), посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.


Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.