БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 2020/21. ГОДИНУ

 

На основу одлуке о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/21. годину, ово право стичу:

 

1. ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ:

Родитељ/старатељ доставља школи Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи (ако је Решење из претходних година, мора бити оверено од стране Центра за социјални рад да је још увек важеће Решење)

2. ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ У ШКОЛОВАЊУ

Родитељ/старатељ доставља школи Потврде да су бар два старија детета ученици неке друге школе (основне, средње, више, факултета). Ако су та старија деца ученици наше школе тада нема потреба за уверењем.

3. ИОП 1, 2, 3: није потреба документација, јер се подаци налазе у школи.

 

Неопходну документацију родитељи треба да доставе у рачуноводство школе до 15.јуна 2020. године.

 

ПРВИ ЦИКЛУС (I-IV разред) ОБУХВАТА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТЕ:

1. СРПСКИ ЈЕЗИК

2. МАТЕМАТИКА

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4. СВЕТ ОКО НАС

5. ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

ДРУГИ ЦИКЛУС (V-VIII разред) ОБУХВАТА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА ЗА ПРЕДМЕТЕ:

1. СРПСКИ ЈЕЗИК

2. МАТЕМАТИКА

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4. ГЕОГРАФИЈА

5. ИСТОРИЈА

6. ХЕМИЈА

7. БИОЛОГИЈА

8. ФИЗИКА


Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.