У нашој школи су 21.4.2018. одржани акредитовани семинари Klett друштва за развој образовања за наставнике/учитеље школа наше општине:

  1. РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА У ШКОЛИ
  2. УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОМ РАДУ
  3. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
  4. МЕЂУПРЕДМЕТНИ ПРИСТУП НАСТАВИ И УЧЕЊУ И РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА
  5. ПРИМЕНА ИНТЕРАКТИВНИХ/ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА У НАСТАВИ

 


Free Joomla Lightbox Gallery