Овај пројекат су реализовала одељења 1-1 и 1-4 (учитељице С. Лачански и С. Баљ), а циљ је био да се развија свест о очувању животне средине, упознавању уч. с проблемом загађења отпадним материјалима и значају рециклаже, као и развијање креативности ученика.

ПРОДУКТИ: хранилице за птице од пластичних флаша, паковања од тетра-пак амбалаже и др. , еко-поруке и одећа од отпадног материја (кеса, кутија, картона...).

Free Joomla Lightbox Gallery