„Међународно наставничко вођство“ (The International Teacher Lеadеrship ITL)

је истраживачки и развојни пројекат који је започео професор Дејвид Фрост на Факултету за образовање Универзитета у Кембриџу 2008. године. Овај пројекат произашао је из “Herts Cam” програма, у оквиру Вођства за учење у Кембриџу, и интересовања које су истраживачи и практичари широм Европе показали за рад у вези са наставничком професијом.

ИТЛ пројекат за циљ има развијање система подршке наставничким иновацијама у земљама Балкана и у остатку Европе, као и испитивање на који начин оне доприносе реформи образовања. Материјали и технике развијени у Великој Британији су прилагођени и преведени за партнере у земљама учесницама, како би помогли наставницима да постану лидери иновативних процеса. Чланови пројектних тимова су, у сарадњи са директорима школа и другим колегама, радили на осмишљавању програма који омогућавају наставницима да идентификују приоритете за осмишљавање акционих планова и стратешки уведу иновације у својим школама. Они су установили локалне мреже у оквиру којих наставници могу да размене своја искуства и инспиришу једни друге. Са тим у вези, прикупљене су, и објављене приче о успешним праксама увођења наставничких иновација, како би се створио корпус знања о начинима унапређења наставе и учења.

ИТЛ пројекат је сада велика заједница која окупља пројектни тим од преко 50 стручњака и људи који подржавају око 1000 наставника у 100 школа из 13 земаља: Албанији, Босни и Херцеговини, Бугарској, Грчкој, Хрватској, Македонији, Молдавији, Новом Зеланду, Португалији, Румунији, Србији, Турској и Великој Британији.

Наша школа се прикључила пројекту школске 2010/2011. године.

 

 КОНФЕРЕНЦИЈА „ПОДРШКЕ НАСТАВНИКУ, ВОДИТЕЉУ ПРОМЈЕНА“ ОДРЖАНЕ У САРАЈЕВУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Конференција под називом „ПОДРШКЕ НАСТАВНИКУ, ВОДИТЕЉУ ПРОМЈЕНА“ је одржана у Сарајеву, 29. марта 2012. у просторијама ОШ „Алекса Шантић“. Организатор конференције је ПРО МЕНТЕ- социјална истраживања.

Присуствовали су наставници из БиХ, Србије, Хрватске, Македоније и Црне Горе који су имали прилику да размене искуства и знања представљањем својих пројеката наставничког водства реализованих у склопу својих програма.

Током 2011/2012. у програму наставничког вођства у БиХ учествовало је 40 наставника из девет школа Кантона Сарајево. Конференција је организована у партнерству са British Council-om БиХ, Фондом отворено друштво БиХ и Институтом - отворено друштво.

Конференцији су присуствовали проф. др Дејвид Фрост са универзитета Кембриџ, који је и творац програма Међународно наставничко вођство. 

Уводно излагање на тему подршке наставницима водитељима промена имали су : Ивона Челебичић и Алма Кадић, водитељи, ПРО МЕНТЕ - социјална истраживања у БиХ, Муамер Тињак, директор ОШ „Алекса Шантић“, Алишја Тејлор, водитељ посебних пројеката, Програма подршке образовању, Лариса Халоловић, директор British Concil у БиХ, др Дејвид Фрост, професор универзитета Кембриџ. Излагања поменутих аутора су управо били и први део конференције.

Други део конференције је био организован у облику паралелних презентација пројеката наставника (16 презентација).

ОШ "Вук Караџић" се представила презентацијом пројекта о начинима укључивања родитеља у наставу „Да се представимо…“, а излагала је проф. разр. наставеДрагана Милановић.

На основу реализованих презентација, може се створити слика о смеру иновација и стремљења наставника и школских тимова у свим суседним државама. Свакако се стекао утисак да се стреми ка развијању индивидуалности код ученика, укључивању родитеља у наставне процесе у партнерском односу, побољшавању и унапређивању стицања знања ученика.

Пројекат наше школе је завредио веома велику пажњу свих учесника, а нарочито тима професора Дејвида Фроста, што је свакако ласкава чињеница од значаја за цео тим, па и школу. Може се закључити, са задовољством, да се и овога пута наша школа представили у добром светлу.

 СТРУЧНИ СКУП "МЕЂУНАРОДНО НАСТАВНИЧКО ВОЂСТВО" - ФРУШКА ГОРА 2013.

Састанак пројекта Међународно наставничко вођство (International Teacher Leadеrship (ITL) одржан је од 24. до 26. маја на Фрушкој Гори. Тродневни скуп организовао је Центар за образовне политике из Београда, у сарадњи са Универзитетом у Кембриџу, Факултетом за образовање.

Учесници ИТЛ састанка били су чланови ИТЛ тима и наставници из 10 земаља: Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Македоније, Молдавије, Црне Горе, Португалије, Румуније, Србије и Велике Британије, укупно готово 100 учесника.

На стручном скупу су представници HertsCam мреже са Универзитета у Кембриџу, на челу са професором Дејводим Фростом, говорили о методологији рада TLDW(Teacher Lеad Dеvеlopmеnt Work). Наставници који су учествовали у пројекту преставили су овом приликом искуства из својих школа, кроз више од 40 постера и 20 презентација.

Овај ИТЛ догађај био је посвећен промовисању основних вредности на којима се заснива наставничка професија и њеног кључног циља, а то је да се  квалитетно образовање учини доступним сваком детету и да се свако дете подржи како би своје потенцијале развило до максимума.

Наша школа се представила са двема презентацијама којима су приказане активности које су се у протеклој школској години реализовале у школи – Отворена врата учионице за родитеље и Укључивање родитеља у решавање конфликата у одељењу. Ове активности представљене су и постер презентацијама, као и активност Вршњачко подучавање.

 

Free Joomla Lightbox Gallery