Наша школа је опремљена најсавременијим средствима у кабинетима и учионицама за  извођење наставних и ваннаставних активности. Поседујемо спортске терене у кругу школе, библиотеку, родитељски кутак, зубну амбуланту...

 Light Gallery cannot find your image path: images/fotografije/opremljenost/kabinetivii/202021/kabineti/biologija!

Free Joomla Lightbox Gallery