У школи се одржава настава у кабинетима и то у две смене, па је на тај начин омогућена кабинетска настава за овако велики број ученика. Имамо по 3 кабинета за српски језик, 2 за математику, 2 за информатику, а по један кабинет за техничко образовање, немачки језик, енглески језик, ликовну културу, музичку културу, физику, хемију, историју, географију, биологију, словачки језик и веронауку.

Кабинети су опремљени савременим техничким средствима: рачунарима, белим таблама, TВ, ЦД плејерима, потребним наставним средствима за тај кабинет, пројекторима, видео-бимом... 

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery