У нашој школи је 28.3.2017. организована манифестација "Отворена врата школе". Чланови Ђачког парламента пожелели су добродошлицу гостима, будућим ђацима

првацима и њиховим родитељима, а потом су их повели, по групама у обилазак школе. Обишли су: кабинете (у којима су наставници уз  рад са ученицима објашњавали начин одвијања наставе и примену савремених наставних средстава), библиотеку (где је библиотекарка показали велики фонд књига за све узрасне групе у школи, могућност коришћења рачунара у сврху истраживања интернета и израђивања различитих пројектних задатака), информатички кабинет који поседује савремену опрему, сале за физичко васпитање (у којима су наставници и ученици приказали могућност коришћења савремених справа и дидактичких средстава), трпезарију, продужени боравак, зубну амбуланту, терене за разне врсте спортова. На крају су посетили учионице свих учитељица, у којима су учествовали у креативним радионицама које су за њих спремили ученици и њихове учитељице.

Free Joomla Lightbox Gallery