У нашој школи одржавају се секције, тимови, учествујемо у пројектима, сарађујемо са институцијам, обележавамо значајне датуме...