Ове школске године Тим за самовредновање планирао је вредновање две области рада школе: Настава и постигнуће и Етос. Акциони план самовредновања можете погледати овде.