Конференција Нове технологије у образовању 2016

Дводневна конференција одржала се 26 и 27. 02. 2016. год. на Новом Београду у организацији British Council и Министарства просвете.
Професор информатике Тијана Тешан је  на штанду Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства трговине, туризма и телекомуникација у оквиру теме Дигитални час одржала предавање и представила електронско учење у ОШ "Вук Караџић".
Рад "Припрема за завршни испит 2015" реализован у Moodle платформи у оквиру школског сајта vukaros.edu.rs/eucenje. Представљен је начин организације и рад са ученицима 8 и 5 разреда на уносу и обради садржаја за комбиновани тест и тест из српског језика. Са овим радом учествовала је на конкурсу Сазнали на семинару применили у пракси 2015.
Приказан је садржај реализованих часова остварене корелације Информатике и рачунарства са предметима математика, физика и хемија употребом Phet симулација од VI-VIII разреда. Заједно са професором хемије Радмилом Карановић одржан је угледни час информатика-хемија који је учествовао на конкурсу Дигитални час 2015. реализовао се у Moodle платформи и омогућава ученицима понављање наставне теме водоник и кисеоник. Ученици су добили приступне налоге и на часу су радили тест и постепено понављали садржаје самостално и на интерактивној табли уз Phet симулације. Наставнице Тијана Тешан и Радмила Карановић су на штанду Министарства просвете приказале и овај час. На крају излагања приказан је час "Упознавање и овладавање са програмима за online учење на сајту Khan academy".