«Беле коке испод стрехе вире. (зуби)»

У ОШ «Вук Караџић» 1982. отворена је стоматолошко школска ординација са циљем да се бави превентивним радом предшколског и школског узраста деце. Наш стоматолог је др Емилија Минић Патаки, спрецијалиста дечије и превентивне стоматологије. Стоматолошка служба у школи је са мањим прекидима одговорила својој намени што показују и резултати у чувању здравља уста и зуба. Резултати су објављени на стоматолошким конгресима и другим скуповима.

Free Joomla Lightbox Gallery