На самом уласку у школу налази се просторија у којој своју дужност обавља дежурни ученик. Дужност дежурног ученика обављају ученици осмог разреда заједно са помоћним особљем