Настава Информатике и рачунарства се одвија у учионици која је опремљења у марту 2011. год. у оквиру пројекта "Дигитална школа". Учионица је опремљена са три рачунара који су повезани са тридесет радних јединица и једним наставничким рачунаром који је повезан са пројектором и електронском таблом. У учионици се налази рачунар који се користи за потребе уноса података и штампање сведочанстава и као и програм за упис у средње школе. Оба рачунара су повезана са скенером и штампачом.

Настави информатике и рачунарства похађају ученици по 5-8 разреда. У школској 2015/16 настави Информатике и рачунарства ће похађати око 350 ученика.

Наставу изводе професори информатике Тијана Тешан и Наталија Прерадов.

Поред наставе Информатике и рачунарства у информатичком кабинети се одржава настава Техничког и информатичког образовања током реализације информатичкох садржаја.

У овом кабинету се реализују квизови знања на коме учествују ученици, наставници и родитељи, такмичења из информатике, обуке насатвног особље за употребу рачунара у настав...

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.