Резултати такмичења за школску 2019/20. годину. 

Резултати такмичења за школску 2018/19. годину. 

Резултати такмичења за школску 2017/18. годину. 

Резултати такмичења за школску 2016/17. годину. 

Резултати такмичења за школску 2015/16. годину.

Резултати такмичења за школску 2014/15. годину.

Резултати такмичења за школску 2013/14. годину.

Резултати такмичења за школску 2012/13. годину.