На манифестацији „Дани информатике у школама Војводине 2017“ која је једанаести пут организована од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, националне мањине-националне заједнице,

Центра за развој и примену науке, технологије и информатике из Новог Сада и Факултета за економију и инжењерски менаџмент-ФИМЕК, наставници Основне школе „Вук Караџић“ из Бачке Паланке награђени су за свој рад у три категорије. Професор информатике Тијана Августиновје за свој целокупан досадашњи рад и перманентан развој информатизације наставе добила специјално признање. Професор разредне наставе Стојанка Баљ је награђена за рад са интерактивном таблом у настави, док је професор историје др Предраг М. Вајагић награђен за допринос бази знања у образовним софтверима. Награђени наставници су од стране организатора препознати као носиоци модернизације и информатизације у својој школи, који у наставном процесу велики број наставних јединица обрађују користећи мултимедијалне алате које су сами креирали. Такође они се кроз свој рад перманетно усавршавају у области примене информационо-комуникационих технологија у настави. Своја знања су током претходне године поделили са својим колегама у школи и на тај начин утицали да ОШ „Вук Караџић“ из Бачке Паланке буде једана од водећих школа у Војводини на пољу стручних усавршавања, такмичења и употребе информационих технологија у школским и наставним активностима. Добијене награде за ове наствнике представљају мотив за још интензивнији рад на развоју информатизације у ОШ „Вук Караџић“.

Free Joomla Lightbox Gallery