1. У школу долазимо 10 минута пре почетка наставe

2. Пре уласка у школску зграду стојимо у реду

3. Изостајање из школе на време оправдавамо

4. У школу не носимо предмете који могу да повреде друге

5. Одећа у којој долазимо у школу треба да буде пристојна, уредна и у нашем стилу, а опет практична за рад

6. По холу и ходницима ходамо полако и говоримо тихо, јер је трчање и довикивање непристојно

7. На часу пажљиво слушамо наставника

8. Опходимо се једни према другима уз поштовање и уважавање,јер је непримерено понашање (ругање, вређање, ударање) неприхватљиво и кажњиво

9. Поштујемо различитости

10. Поштујемо запослене у школи

11. Чувамо школску имовину, бринемо да је школска зграда и двориште школе уредно

12. Важно је да се придржавамо ов их правила јер школа јесте наша кућа