Тим за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања израдио је за школску 2015/2016. годину План заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања