Ове школске године Тим за самовредновање планирао је вредновање две области рада школе: Образовна постигнућа и Етос.

 

Тим за самовредновање

Чланови тима

1.

Снежана Оклобџија- координатор тима

2.

Нинослава Пилиповић Валтер- директор школе

3.

Милена Јовановић- педагог

4.

Дара Дракулић

5.

Горјана Стојић

6.

Слађана Мандић

7.

Марјана Глувић

8.

Никола Велемир- председник Савета родитеља

9.

Два члана Ђачког парламента

 

 Акциони план самовредновања током ове школске године можете погледати oвде.