Стручни тим за инклузивно образовање је донео план додатне подршке ученицима којима је она потребна.

Поред тога, Стручни тим за инклузивно образовање осмислио је различите активности како би унапредио инклузивну климу у школи: обележен је Светски дан ретких болести и Светски дан Рома, ученици су учествовали у пројекту "Упознајмо ретке болести" који је реализован у сарадњи са невладином организацијом "22q ex YU" и одржана едукативна радионица "Различите сметње у развоју и учењу" за учитеље и наставнике.