СЕМИНАР "КООПЕРАТИВНА ДИСЦИПЛИНА", Kомпетенција: К3, Приоритети: 1, Каталошки број: 37

 

Семинар је одржан 12. и 13. децембра 2015. за учитељице и наставнике/це и носи 16 бодова.

Током обуке наставници су се упознали са теоријским концептом понашања и мотивима који покрећу понашање ученика и оспособљени су да препознају и објективно опишу понашање ученика, као и да идентификују циљеве понашања. Учили су о различитим стратегијама и техникама интервенције и оспособљени су да одаберу одговарајућу интервенцију у тренутку непримереног понашања. Поред тога, оспособљени су да осмисле стратегије изградње самопоштовања за конкретне ученике и за успостављање сарадње са родитељима у корекцији непримереног понашања.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

СЕМИНАР "КАКО УЧИТИ-МОТИВАЦИЈА И МЕТОДЕ УСПЕШНОГ УЧЕЊА" Компетенција: К2, Приоритети: 2, Каталошки број: 383

21. августа 2015. године одржан је семинар "Како учити- мотивација и методе успешног учења". Семинару су присуствовали учитељи, стручни сарадник-психолог, помоћник директора и директор школе. Семинар доноси 8 бодова стручног усавршавања.

СЕМИНАР- "КОМУНИКАЦИЈСКА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА У ШКОЛИ " Компетенција: К4, Приоритети: 4, Каталошки број: 108

18. и 19. јуна 2015. године одржан је семинар "Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи". Семинар досноси 16 бодова стручног усавршавања.

Free Joomla Lightbox Gallery

СЕМИНАР "МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ-БАЗИЧНИ НИВО" Компетенције: K2, Приоритети: 1, Каталошки број: 396

У суботу, 14.2. и недељу, 15.2.2015. године одржан је семинар "Методе и облици ефикасне наставе-базични ниво". Семинару је присуствовало 4 учитеља, 16 наставника, стручни сарадник-педагог и помоћник директора. Семинар доноси 16 бодова стручног усавршавања.

СЕМИНАР "РАЗЛИЧИТИ ПРИСТУПИ У РАДУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА СА ДЕЦОМ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ " Компетенције: К3, Приоритети: 6, Каталошки број: 330

У среду, 24.12.2014. године у нашој школи је одржан семинар "Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању" за одељењске старешине од петог до осмог разреда и чланове Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Семинар доноси 8 бодова стручног усавршавања. 

 

Од 20. до 22. септембра 2013. у школи је одржан семинар Професионална оријентација на преласку у средњу школу за наставнике/це и стручне сараднике/це са територије општина Бачка Паланка, Бач и Бачки Петровац. У току три дана наставници/це и стручни сарадници/це су се упознавали са петофазним, динамичним моделом професионалне оријентације и програмом радионица за ученике 7. и 8. разреда.

Опширније...

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.