СЕМИНАР- "КОМУНИКАЦИЈСКА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА У ШКОЛИ " Компетенција: К4, Приоритети: 4, Каталошки број: 108

18. и 19. јуна 2015. године одржан је семинар "Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи". Семинар досноси 16 бодова стручног усавршавања.

Free Joomla Lightbox Gallery

СЕМИНАР "МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ-БАЗИЧНИ НИВО" Компетенције: K2, Приоритети: 1, Каталошки број: 396

У суботу, 14.2. и недељу, 15.2.2015. године одржан је семинар "Методе и облици ефикасне наставе-базични ниво". Семинару је присуствовало 4 учитеља, 16 наставника, стручни сарадник-педагог и помоћник директора. Семинар доноси 16 бодова стручног усавршавања.

СЕМИНАР "РАЗЛИЧИТИ ПРИСТУПИ У РАДУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА СА ДЕЦОМ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ " Компетенције: К3, Приоритети: 6, Каталошки број: 330

У среду, 24.12.2014. године у нашој школи је одржан семинар "Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању" за одељењске старешине од петог до осмог разреда и чланове Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Семинар доноси 8 бодова стручног усавршавања. 

 

Од 20. до 22. септембра 2013. у школи је одржан семинар Професионална оријентација на преласку у средњу школу за наставнике/це и стручне сараднике/це са територије општина Бачка Паланка, Бач и Бачки Петровац. У току три дана наставници/це и стручни сарадници/це су се упознавали са петофазним, динамичним моделом професионалне оријентације и програмом радионица за ученике 7. и 8. разреда.

Опширније...

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.