25. 05. 2016. год. у информатичком кабинету одржан је угледни час Техниког и информатичког образовања и Информатике и рачунарства "Примена SketchUp-a у цртању машинских елемената". 

Free Joomla Lightbox Gallery

У оквиру активности Стручног тима за инклузивно образовање осмишљена је и реализована едукативна радионица "Различите сметње у развоју и учењу" са циљем упознавања одељенских старешина и предметних наставника са активностима за подизање свести о инвалидитету и сметњама, коју је водила школска психолошкиња.

Опширније...

У петак, 18.3.2016. године на стручном већу разредне наставе учитељице Светлана Лачански и Оливера Малетин су одржале презентацију на тему "Технике решавања дисциплинских проблема". Приказано је низ техника и практичних примера који могу помоћи у решавању дисциплинских проблема са ученицима.

У четвртак, 25.2.2016. у библиотеци школе одржана је едукативна радионица на тему "Едукација о протоколу праћења наставног часа" за учитеље и наставнике прве смене, а у петак, 26.2.216. за учитеље и наставнике друге смене. Едукативну радионицу су водили директор Милена Јовановић, помоћник директора Милан Бељански и педагог Сања Ралић.

Опширније...

У петак, 29.1.2016. године у библиотеци школе одржана је едукативна радионица у два термина (за прву и другу смену) на тему  "Вишеструка интелигенција и стилови успешног учења".

Прву тему "Вишеструка интелигенција" путем презентације представила је психолог Весна Вујичић, а другу тему "Стилови успешног учења" путем презентације и радионичарског начина рада представила је педагог Сања Ралић.

Опширније...

У петак, 29.1.2016. године учитељица Драгана Милановић одржала је час отворених врата за родитеље у свом одељењу III2. Час је одржан из наставног предмета - музичка култура, наставна јединица- Тон и нота ФА- обрада. Часу је присуствовао велики број родитеља и педагог школе. Циљеви и задаци часа су у потпуности остварени. Ученици су били веома активни и показали  веома висок ниво знања из предмета музичка култура. Уочљива је повезаност са претходно наученим, добро закључивање и примена наученог.Након одржаног часа извршена је евалуација часа од стране родитеља путем упитника за родитеље.

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.