У оквиру пројектне наставе сви учитељи првог разреда су реализовали ову тему, а циљ је да ученици упознају важне установе нашег града, значајне споменике и људе из прошлости, природне лепоте, воде , биљке и животиње... Пројекат је обухватао обилазак града кроз сва четири годишња доба. Пројекти су: прављење разгледница, макета, плана, хербаријума, плаката ... 

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery